Anàlisi estructural dels edificis històrics

L’assignatura introdueix la valoració dels sistemes constructius del patrimoni arquitectònic i desenvolupa els principis de l’equilibri i la mecànica a través de diversos períodes històrics. S’incideix en els fonaments teòrics que regeixen les estructures arquejades (arcs, voltes i cúpules) i en les metodologies per la comprovació estructural de construccions històriques en l’actualitat.

A continuació es mostra un recull dels treballs de l’assignatura.

FABREGAT ROYO_EX CÚPULES Q2_TREBALL1_ARTIES_Fabregat_Royo

Anuncis