Teoria i pràctica de la restauració del patrimoni arquitectònic

TEORIA I PRÀCTICA DE LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC (Grau)

INTERVENCIONS DE RESTAURACIÓ EN EL PATRIMONI (Llicenciatura 2005)

L’assignatura introdueix el coneixement sobre les teories del restauro en l’àmbit internacional, des del Renaixement fins a la reconstrucció durant la Segona Guerra Mundial, així com en el context del patrimoni edificat espanyol.

A continuació es mostra un recull dels treballs de l’assignatura.

catàleg de cornises Sin título-1 Sin título-2 Sin título-3

Anuncis