LLibres

Costa Jover, A.; Coll Pla, S. (eds.); 2017. La conservació del Molí del Llop. Propostes del alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili. ISBN: 978-84-6976-481-7

Costa Jover, A.; Coll Pla, S.; Miralles Jori, R. (eds.); 2017. El Patrimoni arquitectònic de Reus. Evolució i usos. Estidi dels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus. ISBN: 978-84-697-7030-6

JM. Seguí; A. Samper, B. Herrera. Dibujar, construir, soñar: Investigaciones en torno a la expresión gráfica aplicada a la edificación. “Correlación geométrica entre el rosetón y el ábside de la Catedral de Chartres”. Editorial Tirant lo Blanch. 2017. Spain. ISBN: 978-84-9143-485-6.

A. Samper; B. Herrera. Dibujar, construir, soñar: Investigaciones en torno a la expresión gráfica aplicada a la edificación. “El eneágono de la fortaleza de Palmanova”. Editorial Tirant lo Blanch. 2017. Spain. ISBN: 978-84-9143-485-6.

JM. Seguí; A. Samper; B. Herrera. Dibujar, construir, soñar: Investigaciones en torno a la expresión gráfica aplicada a la edificación. “Revisión geométrica de la Teoría de Louis Charpentier”. Editorial Tirant lo Blanch. 2017. Spain. ISBN: 978-84-9143-485-6.

Lluis i Ginovart, J.; Costa Jover, A.; Coll Pla, S.; 2016, Tranhntem Lapides MMXVI. Treball dels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Universitat Rovira i Virgili. ISSN: 978-84-608-6899-6

Lluis i Ginovart, J.; Costa Jover, A.; Coll Pla, S.; 2016, Glèises en Encurnanclinc de voutes Esgarramingades.Resultats de recerca i treballs dels alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Universitat Rovira i Virgili. ISSN: 978-84-608-9709-5

Lluis i Ginovart, J.; 2013, El contexto del saber constructivo del ingeniero militar en el arte abalauartado en el territorio y plaza de Tortosa (1580-1852). En: El arte abaluartado en Cataluña. Estrategia de defensa en el siglo XVIII. Coor. F.Segovia, M. Novoa. Ministerio Defensa. Real Académia de Matemáticas de Barcelona. Pàgines 425 -44.

Lluis i Ginovart, J.; 2010, Rehabilitació Integral. El repte del arquitecte davant el mòdul HPO. Habitatge Social. USOC. Pàgines 88-92.

Lluis i Ginovart, J.; 2010, Planimetria Parròquia de Sant Joan Baptista d’Orta en el segle del Renaixement. Centre de Documentació. Ecomuseu dels Ports. Pàgines 138-150.

Lluis i Ginovart, J.; 2008, La ciutat de Deu feta pels homes. El cas de la catedral de Tortosa. Fundació Fe i Cultura Dr. Mossén Manyà. Pàgines 17-47.

Lluis i Ginovart, J.; 2008, Arts i lletres a les comarques de la diòcesi de Tortosa: El Patrimoni arquitectònic a l’antiga diòcesi de Tortosa. Realitats i somnis d’un territori dispers. La catedral de (1149-1374), focus ilunimae. Universitat Rovira i Virgili. Pàgines 297-325.

Almuni Balada, V.; Lluis i Ginovart, J.; 2007, La catedral de Tortosa als segles del gótic. Volum II. Annex. Onada. Annex II- LXXXIX

Almuni Balada, V.; Lluis i Ginovart, J.; 2007, La Una fàbrica baixmedieval de gran envergadura: la catedral de Tortosa dels segles XIV i XV. Estudi documental. La catedral de Tortosa als segles del gótic. Volum I. Annex. Fundació Noguera. Annex I. (III-LXXXIX)

Lluis i Ginovart, J.; 2005, Códice 80. Geometria incerti auctoris. Numeración posición. Dragmation Philosophiae.Obras científicas del archivo capitular de Tortosa. Traza del ábside de la catedral de Tortosa. En: La Llum de les Imatges. Sant Mateu 2005. Generalitat Valenciana. Conselleria de cultura, educació i esport. Generalitat Valenciana. Conselleria de cultura, educació i esport. Pàgines 236-231.

Lluis i Ginovart, J.; 2004, Aportaciones de la Catedral de Tortosa a la geometria medieval catalana. Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Pàgines 109-122.

Lluis i Ginovart, J.; 2004, L’arquitectura de la Reial Capella de la Santa Cinta. Un espai nou dintre de la Catedral de Santa Maria. En Lux Dertosae. La devoció a la Santa Cinta. Capítol Catedral de Tortosa, Bisbat de Tortosa. Pàgines 117-144.

Lluis i Ginovart, J.; 2003, Planimetría de la catedral de Tortosa. L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura I. Catedral i Monestirs i altres edificis religiosos. Ed. Enciclopèdia Catalana. Pàgina 331.

Lluis i Ginovart, J.; 2003, Traça de la catedral de Tortosa. Estudis catalogràfics, Fidei Speculum, Art litúrgic de la Diòcesi de Tortosa. Fundació La Caixa. Pàgines 38 i 190.

Lluis i Ginovart, J.; Almuni Balada, A.; 2001, Sancta Maria Dertosae. Catedral de Tortosa. Guia històrica i descriptiva. Capítol Catedral Tortosa. Bisbat de Tortosa.

Lluis i Ginovart, J.; 1997, Metodologia de un trazado catedralicio en el siglo XIV. En: Las catedrales de España. Junta de Castilla y León. Consejeria de Educación y Cultura. Pàgina 12.

Lluis i Ginovart, J.; 1996, La Capella del Sagrari. Primer Centenari de la Parròquia del Sant Crist de la Catedral de Tortosa (1896-1996). Precedents històrics de Josep Eixarch Frasno. Parròquia del Sant Crist de la Catedral de Tortosa. Pàgines 170-172

Lluis i Ginovart, J.; 1996, La Capella del Sagrari. Primer Centenari de la Parròquia del Sant Crist de la Catedral de Tortosa (1896-1996). Precedents històrics de Josep Eixarch Frasno. Parròquia del Sant Crist de la Catedral de Tortosa. Pàgines 170-172.

Lluis i Ginovart, J.; 1990, Planimetria Castell de Sant Jordi d’Alfama. Catàleg de Monuments i Conjunts Històrics-Artístics de Catalunya. Direcció General del Patrimoni Cultural. Direcció General del Patrimoni Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya. Pàgina 24.

Anuncis