Cursos i seminaris

Seminaris

Per complementar i ampliar els coneixements que s’imparteixen a la docència reglada es troba la necessitat de crear els seminaris. La seva organització és la següent:  tres cursos o seminaris, que es poden cursar de manera independent (no és obligatori cursar-los tots). Cada curs suposa el reconeixement de 1ECTS o 2 crèdits de lliure elecció.

Els dos primers cursos s’imparteixen a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus, a principi del primer i segon quadrimestre. La segona part del programa es realitza en el marc de la Universitat d’Estiu de la URV, que es desenvoluparà a la Vall d’Aran durant 5 dies durant la primera quinzena de del mes de juliol.

Curs 2016-2017

Tècniques d’aixecament i representació del patrimoni amb pedra seca i obra de fàbrica.

Experiència directa en la construcció amb pedra seca.

Curs 2015-2016

Iniciació a la construcció amb pedra seca.

Tècniques d’aixecament i representació del patrimoni amb pedra seca.

Tècniques de representació a partir de núvols de punts – 3D Reshaper.

Curs 2014-2015

Tractament informatitzat de dades gràfiques per l’anàlisi constructiu d’edificis històrics.

Intervencions arquitectòniques en edificis patrimonials.

Curs 2013-2014

Tractament informàtic de dades gràfiques per a l’anàlisi constructiu d’edificis històrics.

Comprovació estructural i anàlisi constructiva d’edificis històrics.

 

Anuncis