Exposicions

En aquest apartat es poden visualitzar els treballs acadèmics realitzats pels alumnes de les diferents assignatures relacionades amb el patrimoni, i que han pogut tenir una visibilitat més enllà de l’entorn de l’aula per mitjà d’exposicions.

Curs 2016-2017

Patologies i rehabilitació d’edificis.

patologia-i-rehabilitacio_postal

Patrimoni arquitectònic. Anàlisi i intervencions.

patrimoni-arquitectonic_analisi-i-intervencions_postal

Trathntem lapides MMXVI

13-14_Església de Santa Eularia d'Unha.jpg

Curs 2015-2016

Trathntem lapides MMXVI

panell-exposicic3b3-2015-16-blog

Teoria i pràctica de la restauració del patrimoni arquitectònic.

L_Balcells, S_Gonzalez, A_Pont_ Portada

Patologies i rehabilitació d’edificis.

Acebedo, G_Alarcón, L_Daunis, G_Jimenez, I_Portada

Patrimoni arquitectònic. Anàlisi i intervencions.

Curs 2014-2015

2

Patologies i rehabilitació d’edififcis.

Curs 2013-2014

esglc3a9sia-sant-pic3a8r-de-escunhau (1)

Construcció VI. Patologies i rehabilitació d’edificis.

Anuncis