Grau Arquitectura

Patologies i rehabilitació

unha

L’assignatura desenvolupa el coneixement sobre patologies constructives, diagnosi, i tècniques d’intervenció.

Tècniques de representació

Curs d’expressió gràfica arquitectònica per aprofondir d’una manera pràctica en les noves tècniques de representació i per familiaritzar l’estudiant en l’entorn digital.

Patrimoni virtual

TRP_2012

El curs pretén aproximar-se amb les noves tècniques digitals de representació i catalogació (del dibuix CAD als models 3D, i de l’escannejat tridimensional al prototipatge) als edificis del Patrimoni històric dels que la regió del Camp de Tarragona és molt rica.

Patrimoni arquitectònic. Anàlisi i intervencions

Prova de restauració de la fusta

L’assignatura introdueix la definició d’intervenció en el patrimoni, on s’estableix la problemàtica de la protecció, particularment a Catalunya, i incideix en les intervencions sobre el patrimoni català.

Teoria i pràctica de la restauració del patrimoni arquitectònic

portada

L’assignatura introdueix el coneixement sobre les teories del restauro en l’àmbit internacional, des del Renaixement fins a la reconstrucció durant la Segona Guerra Mundial, així com en el context del patrimoni edificat espanyol.

Anàlisi estructural dels edificis històrics

Q2_TREBALL1_ARTIES_Fabregat_Royo

L’assignatura desenvolupa els principis de l’equilibri i la mecànica a través de diversos períodes històrics, els fonaments teòrics que regeixen les estructures arquejades (arcs, voltes i cúpules) i les metodologies per la comprovació estructural de construccions històriques en l’actualitat.

 

Anuncis