Fotogrametria digital i escaneig làser

La fotogrametria digital i l’escaneig làser són mètodes òptics de captura massiva de dades per generar aixecaments tridimensionals.

Anuncis
Read Article →

Rambla Nova de Tarragona – curs 2009/10

El tema escollit aquest curs ha estat el tram de la Rambla Nova de Tarragona que va des de la Font del Centenari fins a la Plaça de les Corts Catalanes. El traçat de la Rambla Nova es perpetua amb posteriors Plans urbans com el de 1922 que defineix entre d’altres la Plaça Imperial Tàrraco on trobem l’edifici amb més reconeixement de la ciutat fet sota els principis arquitectònics del Moviment Moder, el Govern Civil d’Alejandro de la Sota del 1956. La resta d’edificis d’aquest tram van ja des dels anys 60 fins a l’actualitat.

Read Article →

La Capçalera del Circ – curs 2008/09

El tema escollit en aquesta campanya ha estat la Capçalera del circ romà de Tarragona. Aquesta construcció formava part del gran complexe romà de la part alta de la ciutat, i va sofrir algunes modificacions a més de haver tingut molts usos diversos en époques posteriors. És per això que presenta encara algunes incognites que s’han estudiat. La ciutat medieval s’hi va construïr a sobre, de manera que el circ ha quedat “fossilitzat” en el traçat actual de la part alta de Tarragona.

Read Article →

La Torre del Pretori – curs 2007/08

El tema escollit en aquesta campanya ha estat la Torre del Pretori també coneguda com de Pilats, s’aixeca sobre l’estructura d’una caixa d’escales que servia per resoldre el desnivell entre la plataforma superior del Circ i les estructures que envoltaven la gran plaça de representació de Tàrraco. Al llarg dels anys ha acollit diferents usos, primer castell feudal, després Castell del Rei, més tard caserna i finalment en presó.Actualment és una de les seus del Museu d’Història de Tarragona.

Read Article →

Plaça del Mercadal de Reus – Curs 2006/07

Per aquest any s’ha escollit la Plaça del Mercadal de Reus i els entorns del centre històric de la ciutat. En època medieval era una vil·la comercial que tenia en aquesta plaça el seu centre neuràlgic, però es trobava fora del perímetre amurallat. Amb la construcció de la segona muralla que delimita el que ara coneixem com el “tomb dels ravals”, passa a ser el cor de la trama urbana. Es caracteritza per tindre una certa varietat en les façanes, així podem trobar edificis del s. XIX inicis XX, tant d’estil més austers com d’estil modernista, la Casa Navàs i la Casa Pinyol. També es troba arquitectura contemporània en un edifici restaurat, actual seu del museu “La Capsa Gaudí”. Per altra banda l’edifici més antic que es conserva a la Plaça del Mercadal és l’Ajuntament, de l’any 1600, que fent xamfrà en una de les cantonades trenca la geometria gairebé quadrada.

Read Article →