Publicacions

Com a part fonamental de l’activitat de recerca, els resultats obtinguts són publicats en prestigioses revistes especialitzades d’impacte internacional. Complementàriament, també és rellevant la participació en congressos d’àmbit tant nacional com internacional, com a eina de difusió de la tasca desenvolupada pel grup de recerca i també des del punt de vista institucional.

Articles

Articles

Congressos

Congresos

Llibres

Llibres

Anuncis